ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Ευάγγελος Ν. Καραβάς διατηρεί ιατρείο στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 3.